İkili Güvende

İkili Güvende, Pamukçu kasabasına özgü bir zeybek oyunudur. Oyun iki kişi tarafından senkronize bir şekilde oynanır. Oyun adımlarında meydana gelen yozlaşmalar nedeniyle, Balıkesir Valiliği tarafından oyun koruma altına alınmıştır. Güvende, Farsça’da dans demektir. Büyük olasılıkla güvende kelimesi dilimize Farsça’dan geçmiştir. (Oyun, 1989 yılında Murat Karabulut tarafından derlenmiştir.)

Ritim(9/4)

Oyunun Figürleri:

 1. Birinci Adım ( Gezinme )
  a. Gezinme yapılarak oyuna hazırlanılır.
 2. İkinci Adım ( Düz Figür )
  a. Sol ayakla üçleme yapılarak sonunda tam tur dönüldükten sonra
  kollar kaldırılır.
  b. Üç kere yerinde sallanma yapılır ve sol ayak sağ ayağın çaprazına
  konup çekilerek figür tamamlanır.
 3. Üçüncü Adım ( Dönüş )
  a. Sol ayakla üçleme yapılarak sonunda tam tur dönüldükten sonra
  kollar kaldırılır. Üç kere sekme yapılır.
  b. Kollar indirilerek figür tamamlanır.
 4. Dördüncü Adım ( Öne Yaslanma )
  a. Sol diz çökerek başlanır.
  b. Öne doğru adım alınır.
  c. Sol ayak nokta konulur ve tekrar adım alınır.
  d. Sol ayak nokta konulur ve 1 adım alındıktan sonra sola dönülerek
  figür tamamlanır. ( Bu figür 1 kere daha tekrarlanır ).
 5. Beşinci Adım ( Diz Vurma )
  a. Sol ayakla 2 sayı sol verevde yaslanarak beklenir,
  b. 3.Sayıda sağ ayak ile çapraz yapılır,
  c. Tam tur dönüldükten üç kere sekme yapılır.
  d. Sağ diz vurularak figür tamamlanır.
 6. Altıncı Adım ( Çöküş )
  a. Sol diz çökerek başlanır.
  b. Üçleme yapılır ve sol diz vurulup, öne ve geriye yaslanıp çökerek
  figür tamamlanır.
 7. Yedinci Adım ( Bitiriş )
  a. Çöküp kalkılır. 8 adım cümlesiyle aynıdır. Sonunda sağ el ve sağ
  ayak havada bitirilerek oyun tamamlanır.

Pamukçu’da halk oyunlarını en iyi oynayan meşhur oyuncular: İkili Güvende’de Kazım Kabakçı Efe (lakabı Civelek), Halil İbrahim Dal (lakabı Süvari). Bu iki efe oynadıkları zaman kendilerinden geçerek çok iyi derece oynadıkları ifa edilmektedir. bunlardan başka Hacı Necip Şengül (Çakıroğlu), İsmail Efe (Helvacı), Mehmet Ali Erik (Barut) birlikte İkili Güvende’yi çok iyi derece oynayanlardandır.

Bir cevap yazın