İkili Güvende

İkili Güvende, Pamukçu kasabasına özgü bir zeybek oyunudur. Oyun iki kişi tarafından senkronize bir şekilde…