BALIKESİR YÖRESİ REPERTUARI

BALIKESİR YÖRESİ HALK OYUNLARI

Balıkesir Folkloru Sitesi, Balıkesir Yöresi Halk Oyunları alanında bilimsel bir başvuru kaynağıdır. Site Kurucumuz Berkan Karagöz'ün "Balıkesir Yöresi Halk Oyunları" İsimli Kitap Çalışması Yayımlanmıştır.

87 Oyun

70 Oyun

Balıkesir Folkloru Sitesi Hizmetinizde

Günümüz teknoloji ve medya sisteminde FOLKLORU, sadece yarışmalara indirgemiş bir yapı misyonunu çoktan kaybetmiştir. Zamanın sistemine entegre olamazsan yok olursun. Bu bağlamda Balıkesir halk oyunlarını teknoloji ve medyaya entegre ediyoruz ve yaşamasını sağlıyoruz.

Balıkesir Folkloru Gerçekleri​

24 Video

Her yörenin kendine özgü karakteristik özellikleri vardır. Balıkesir Yöresi’nin de kendine özgü figür, adım, tavır, giyim tarzı, mimik ve el-kol hareketleri bulunmaktadır. Bir ekibi izlediğimizde işte bu Balıkesir demeliyiz. Bilimsel ve akademik incelememize göre Balıkesir Yöresi’ne özgü karakteristik özellikleri barındıran 24 halk oyunları topluluğunu tespit ettik ve sizlere sunuyoruz. Son dönemlerde geleneksellikten oldukça uzak, yöresel özellikler içermeyen ekipler kurulmaya başlanmıştır. Oluşturulan sözde Balıkesir yöresi ekipleriyle, gerçek otantik figür ve oyunların icra edildiği ve Türkiye’nin en orijinal yörelerinden biri olan Balıkesir yöresi oyunları pratikte bozulmuştur. Dünyevi çıkarlar uğruna, başka yörelere derin özenti duyulması nedeniyle ve göz boyayan sahne çizgileri yaratma gayesiyle Balıkesir kültürünü ve folklorunu yok etmek pahasına ekipler hazırlanmaktadır. Balıkesir figürlerini, oyunlarını ve giysilerini küçümseyerek, burun kıvırarak ve beğenmeyerek değiştirmek bu kültürü üretmiş Balıkesir halkına, bu halkı oluşturan Manavlar’a, Yörükler’e, Çepniler’e, Tahtacılar’a bir hakaret olarak algılanmalıdır.

Balıkesir Yörükleri

1862 yılından sonra zorla yerleşik hayata geçmesi istenen ve zorla köyler kurdurulan Türkmenlerdir. Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Savaştepe Yörük köyleriyle doludur. Bunun dışında İvrindi, Balya, Susurluk ve Gönen’de Yörük grupları bulunmaktadır. Başlıca Yörük Grupları : Karakeçili, Yağcıbedir, Kılaz, Hardal, Nacakçı, Yüncü, Kubaş, Kızılkeçili, Şehitli, Söğüt, Kirli Kubaş, Kebekli Avşarı, Horturum Yörüğüdür.

Balıkesir Manavları

1862 yılından önce kendi istekleriyle köyler kuran Türkmenlerdir. 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’ne baktığımızda Balıkesir’in ovalık kesimlerinde pek-çok köyün 1530 yılı öncesinde kurulu olduğunu görüyoruz. İşte bu köyler Manav olarak adlandırılmaktadır. Balıkesir merkez, İvrindi, Balya, Savaştepe, Gönen, Susurluk ve Bigadiç’in batı kısımları Manav köyleriyle doludur. Örneğin, Balıkesir halk oyunları açısından önemli olan Pamukçu kasabası bir Manav yerleşim birimidir.

Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları

Balıkesir Yöresi’nde kadınların halk oyunları kültürü yöremiz kadim “Türk” kültürünü gözler önüne seren en önemli tarihi öğedir. Bu nedenle kadın halk oyunları konusunda çok hassas olmalıyız.

Balıkesir yöresi kadın halk oyunlarını izlemek, kadim Balıkesir Türk(men) kültürüne canlı olarak tanık olmak demektir. Oyunlar ve giysiler Balıkesir Türk(men) kültürünün bir yansımasıdır.

Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları

Erkek oyunlarında, özellikle ova oyunlarında ve ilin doğusundaki dağlık ilçelerde oynanan oyunlarda görülen diğer yörelere benzemeyen orijinal özellikler, “Balıkesir Yöresi” halk oyunları kültürünü daha da önemli kılıyor.

Balıkesir ili sınırları içerisinde oynanan erkek oyunları; halk oyunları türleri bakımından “zeybek” türüne girmektedir.