Balıkesir Yöresi

Balıkesir Yöresi’ndeki Kültür Çevreleri Balıkesir yöresinde ortaya çıkan halk oyunları kültürü beş kültür çevresine ayrılarak…