Dere Boyu Düz Gider

Dere Boyu Düz Gider, Gönen köylerinden derlenmiş Manav menşeili bir kadın oyunudur. Derleyen: Dilek Küçükköse

Ritim( 9/4 )

Oyunun figürleri şöyledir:

 1. Birinci Adım,
  a. Sol ayak çok az yukarıya kaldırılarak yere basılır.
  b. Sağ ayak yaklaşık diz hizasına çekilir.
  c. Yarım daire çizilerek aşağıya indirilip önden sol ayağın yanına çekilir. Sol ayak yaklaşık diz hizasına çekilirken sağ ayak, burnundan çok az yukarı çekilir ve sol ayak yarım daire çizilerek aşağıya indirilip önden sağ ayağın yanına çekilir. d. Sağ ayak öne atılarak burnu hafif yere sürtülerek geri çekilir. Sol ayak öne atılarak burnu hafif yere sürtülerek geri çekilir. Sol ayağın burnu ile sağ ayağın yanına iki kere nokta konur. Kollar, oyun başında 90 derece açık eller kulak hizasındadır. 1 ve 2. ayaklar yapılırken sağ kol saat yönünde dışa doğru 360 derece döndürülür. Ayak yapılırken sol kol saat yönünün tersine dıştan içe doğru döndürülür. 4.5.6 ve 7. ayaklar yapılırken eller kulak hizasında, kollar 90 derece açık tutulur.
 2. İkinci Adım,
  a. Sol ayak sol tarafa açılarak konur.
  b. Kollar iki yana geriye açılır.
  c. Sağ ayağın burnu ile sol ayağın yanına nokta konur ve kollar öne
  doğru getirilir.
  d. Sağ ayak sağ tarafa açılarak konur ve kollar iki yana geriye açılır.
  e. Sol ayağın burnu ile sağ ayağın yanına nokta konur ve kollar öne
  doğru getirilerek figür tamamlanır.
 3. Üçüncü Adım,
  a. Sol ayak öne konur.
  b. Sağ taraftan dönülerek sağ ayak arkaya konur.
  c. Sağ taraftan dönmeye devam edilerek sol ayak sağ ayağın yanına
  konur.
  d. Sağ ayağın burnu ile sol ayağın yanına iki nokta konur.
  e. Sağ ayak öne konur. Sol taraftan dönülerek sol ayak arkaya konur.
  f. Sol taraftan dönmeye devam edilerek sağ ayak sol ayağın yanına
  konur.
  g. Sol ayağın burnu ile sağ ayağın yanına iki nokta konularak figür
  tamamlanır.
  h. Kollar kulak hizasında 90 derece açık tutulur.

Oyunun sözleri şöyledir:

Dere Boyu Düz Gider
Al Yanaklı Gız Gider
O Gız Yolu Şaşırmış
İnşallah Bize Gider

Ay Güzelim Vay Güzelim
Yola Gidelim Yola
Gar Beyaz Kollarını
Dola Boynuma Dola

Karanfilsin Tarçınsın
Neden Böyle Hırçınsın
Ne Büyüksün Ne Küçük
Tamam Benim Harcımsın

Ay Güzelim Vay Güzelim
Halka Şeker Yer Misin
Kara Kola Gidince
Kendim Kaçtım Der Misin

Bir cevap yazın