Azime

Azime, Balıkesir halk oyunları dendiğinde ilk akla gelen oyunlardandır. Oyun, Sındırgı’nın Yörük köylerinde geçmişten günümüze oynanagelen bir oyundur. Oyun, yöreye özgü tahta kaşıklarla oynanır. Oyunun özelliği, kol çevirme figürünün bulunmasıdır. Derleyicisi: Balıkesir Yöresi araştırmacısı Mete Örentürk’tür.

Ritim(9/8)

Oyunun figürleri şöyledir:

 1. Birinci Adım ( Düz Figür )
  a. Sağ ayakla sekme yapılarak oyuna başlanır.
  b. İki kol dışarıdan tam tur döndürülür.
  c. Sol ayak üzerinde iki defa sekilir ve kollar yanlarda açık duruşa
  gelir.
  d. Sağ ayakla sekme yapılarak, çift ayak üzerinde yükselerek figür
  tamamlanır.
 2. İkinci Adım ( Dönüş )
  a. Düz figür yapılırken figürün ilk sekme kısmında soldan tam tur
  dönülür ve çift ayak üzerinde yükselerek figür tamamlanır.
 3. Üçüncü Adım ( Geçiş )
  a. Düz figür yapılırken eşler karşılıklı olarak birbirlerinin yerine
  geçerler.

Oyunun sözleri şöyledir:

Azime’nin bahçesinde kuyu var
Azime’nin türlü türlü huyu var

Aman aman Azimem
Allah’a yalvar Allah’a
Bu güzellik sendeyken
Oynadırlar vallaha

Azime’nin bahçesinden geçmeli
Azime’yi acep nasıl seçmeli

Aman aman Azimem
Allah’a yalvar Allah’a
Bu güzellik sendeyken
Oynadırlar vallaha

Azime’nin bahçesinde gülü var
Azime’nin bülbül gibi dili var

Aman aman Azimem
Allah’a yalvar Allah’a
Bu güzellik sendeyken
Oynadırlar vallaha

Bir cevap yazın