Sarhoş Havası

Sarhoş Havası veyahut Ağır Hava olarak bilinen bu ezgi ve ezgi ile oynanan figürler tüm Balıkesir düzlüklerine yayılmıştır. Oyun, Balıkesir yöresi halkbilimcisi Oğuz Kaplan tarafından düzenlenmiştir.

Ritim(9/4)

Oyunun Figürleri:

 1. Birinci adım: ( Düz Figür )
  a. Sol ayak basılarak figüre başlanır.
  b. Sağ ayak geriye basılırken, sağ kol önden yukarıya kaldırılır.
  c. Sol ayak basılırken sol kol yukarıya kalkar. İleriye 4 adım aldıktan
  sonra seri adımlarla sağ ayak ile 3 adım alınır ve kollar iner. Figür
  tamamlanmış olur.
 2. İkinci Adım ( Yana Yaslanma )
  a. Sol ayak ileri, sağ ayak geriye basılır.
  b. Tekrar sol ayaküstünde sağ dizi çekerek sekilir.
  c. Sağ ayak üzerinde sekilir ve son üçlemeyle kollar iner ve figür
  tamamlanır.
 3. Üçüncü Adım ( Sekerek Diz Vurma )
  a. Sol ayak ileri, sağ ayak geriye basılır.
  b. Sol ayak ile sekilerek yere çökülür.
  c. Sağ ayak ile kalkarak son üçlemeyle figür tamamlanır. Kollar düz
  figürdeki ile aynıdır.
 4. Dördüncü Adım ( Ayak Çevirme )
  a. Sol ayak ileri, sağ ayak geriye basılır.
  b. Tekrar sol ayak öne geldiğinde sağ ayak ileriye uzatılır ve
  dışarıdan içeriye doğru 2 tur çevrilip sağ ayak yere basar ve son
  üçlemeyle figür tamamlanır.
  c. Kollar düz figürdeki ile aynıdır.

Bir cevap yazın