Pamukçu Bengisi

Pamukçu Bengisi, Balıkesir’in hem Türkiye çapında hem de yurtdışı folklorik çevrelerde tanınan yöresel oyunudur. Bengi oyunu, Balıkesir’in tüm ovalık köylerine yayılan bir yöresel oyun olup, bu oyunun en orijinaline Pamukçu kasabasında denk geliyoruz. Pamukçu Bengisi oyununun temel adımının çok eskilere gittiği hatta Orta Asya’ya dayandığı belirtilmektedir. Doğu Türkistan ve Özbekistan köylerinde yapılan eğlencelerde oynanan Sama dansının temel adımıyla, Pamukçu Bengisi oyununun temel adımının benzeştiği görülmektedir. Pamukçu Bengisi oyunu, niyeti kültür olmayan çevreler tarafından yozlaştırıldığı için Balıkesir Valiliği tarafından koruma altına alınmıştır. (Oyun, 1989 yılında Murat Karabulut tarafından derlenmiştir.)

Ritim(9/4)

Oyunun figürleri:

 1. Birinci Adım ( Düz Figür )
  a. Sol ayak basıp sağ ayak çekerek figüre başlanır.
  b. Sağ ayak geriye basıp 3 adım öne yürüyerek figür tamamlanır.
  c. Kollar sol ayak ile kalkar ve en son adım ile iner.
 2. İkinci Adım ( Koşma-Alış )
  a. Sol ayak basıp sağ ayak çekilir ve geriye adım alınır.
  b. 3 adım öne sekerek figür tamamlanır.
 3. Üçüncü Adım ( Geri Yürüyüş )
  a. Sol ayak basıp sağ ayak çekerek figüre başlanır.
  b. Sağ ayak ile yarım dönüş yapılarak geriye adım alınır.
  c. Sol ayak ile çember içine dönülür.
  d. Sağ ayak ile geriye adım alınarak figür tamamlanır.
 4. Dördüncü Adım ( Yaslanma )
  a. Sol ayak bas sağ ayak çemberin ters yönünde çember içine adım alır ve sol adım ileri adım alınarak figür tamamlanır.
 5. Beşinci Adım ( Çapraz Yürüyüş )
  a. Sol ayak bas, vücut çember içine bakacak şekilde sağ ayağı yana
  basıp sol ayağı arkadan alarak figür tamamlanır.
 6. Altıncı Adım ( Topuk Vurma ) a. Sağ ayağın üzerinde sekip sol ayağın topuğunu yere vurarak figür tamamlanır.
 7. Yedinci Adım ( Çöküş )
  a. Sağ ayağı basıp sol ayağın dizini vurup, aynı zamanda sol ayağı
  basıp sağ ayağın dizini vurarak figür tamamlanır.
 8. Sekizinci Adım ( Dönmeli Çöküş ) a. Sağ ayak basılarak çember ekseninde sağa doğru sol ayağın dizini vurarak figür tamamlanır
 9. Dokuzuncu Adım ( Bitiriş) a. Koşma figürü yapılır. Çapraz adımı yapılarak, çember içinde figür tamamlanır. Kollar iner.

Bir cevap yazın