Edremit Güvende

Edremit Güvende, Havran’ın Manav menşeili köylerinde oynanan bir zeybek oyunudur. Söz konusu oyun Körfez bölgesi’nde en çok oynanan erkek oyunlarının başında gelir. Oyun görüntüsü, Oğuz Kaplan öncülüğünde 2007 yılında düzenlenen I. Balıkesir Yöresel Halk Oyunları Yarışması’ndan alınmıştır.

Ritim(9/4)

Oyunun figürleri:

 1. Birinci adım ( Ayakta Dönüş )
  a. Sol ayak basılarak figüre başlanılır.
  b. Kollar birinci adım ile kaldırılır.
  c. İkinci adım geriye,
  d. Üçüncü adım ileriye alıp tam dönüş yapılır.
  e. Sol adım basılıp sağ adım yukarıya çekilir ve tekrar tam dönüş
  yapılır.
  f. Sol adım tekrar basılıp sağ ayak çekilerek sağ adımla 3 serbest adım
  alıp, sol ayak nokta koyarak figür tamamlanır.
 2. İkinci adım ( Ayak Çevirme )
  a. Sol ayak ileri, sağ ayak geriye basılır.
  b. Tekrar sol ayak öne basılır ve sağ ayak önden çevrilerek arkaya
  getirilir, nokta koyup yukarıya çekilir.
  c. Sağ ayakla adım ve sol ayakla ileri adım alınır.
  d. Sağ ayakla adım alarak 3 serbest adım alınarak sol ayakla nokta
  konularak figür tamamlanır.
 3. Üçüncü adım ( Çökerek Dönüş )
  a. Sol ayak ileri, sağ ayak geriye basılır.
  b. Sol ayak öne basılır ve sağ ayak çekilerek, çökerek sağ adım ile tam
  dönüş yapılır ve sol ayak basıp ayağa kalkılır.
  c. Sağ ayak yukarı çekilerek dönüş tamamlanır. ( Bu dönüş iki kez
  tekrarlanıp figür tamamlanır ).
 4. Dördüncü adım ( Sekme )
  a. Sol ayak ileri, sağ ayak geriye basılır. Tekrar sol ayak öne geldiğinde sağ ayak sol ayağın önüne çekilerek, öne ve yana iki sekme
  yapılarak, sağa dönülür ve sol diz yere vurulup kalkılır.
  b. Aynı sekme bu sefer sağ ayak üzerinde tekrarlanıp, bu kez sola
  dönüp öne bir adım alınır ve üç adım serbest adım yürüyüp sol ayak
  nokta konularak figür tamamlanır.
 5. Beşinci adım ( Üç Adım )
  a. Sol ayak ileriye sağ adım geriye basılır. Tekrar sol ayak öne basılır
  ve sağ ayak yukarıya çekilir.
  b. Sağ adım ile üç serbest adım alınıp çift ayak üstüne atlanıp sol diz
  vurularak
  c. Soldan hoplayarak iki dönüş yapılır ve figür sol adım önde olacak
  şekilde çökülerek figür tamamlanır.
 6. Altıncı adım ( Birleşik Sekme )
  a. Bu figürde oyuncular birleşerek sekme figürünü uygular
  b. Figürün sonunda ki serbest üç adımlı yürümede guruplar birbirinden ayrılıp sol ayak ile nokta koyarak figür tamamlanır.
 7. Yedinci adım ( Birleşik Üç Adım )
  a. Bu figürde oyuncular birleşerek üç adım figürünü uygular ve figürün sonunda ki serbest üç adımlı yürümede guruplar birbirinden ayrılıp sol ayak ile nokta koyarak figür tamamlanır.
  NOT: Birleşik Sekme ve Birleşik Üç Adım, Sekme ve Üç Adım figürlerinin devamı niteliğindedir. Tüm figürlerde kollar birinci sayıda yukarıya kaldırılır.

Bir cevap yazın