Toplu Güvende

Güvende ismi verilen ezgi ve bu ezgiyle oynanan figürler, Balıkesir’in ovalık ilçelerinde rastlanan halk kültürü…