TAHTACILAR ALBÜMÜ

Balıkesir Tahtacıları: Kazdağlarında yaşayan Tahtacıların soyu Dobrucadan Karesi Beyliğine 1305’li yıllarda sığınan Sarı Saltuklu Türkmenlerine…