Kayalar Çeşmesi

Kayalar Çeşmesi, Balya Kayalar köyünden derlenmiş bir kadın oyunudur. Oyun, Manav menşelidir. Derleyen: Oğuz Kaplan