MANAVLAR ALBÜMÜ

Balıkesir Manavları: 1862 yılından önce kendi istekleriyle yerleşik hayata geçen Türkmenlerdir. 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i…

TAHTACILAR ALBÜMÜ

Balıkesir Tahtacıları: Kazdağlarında yaşayan Tahtacıların soyu Dobrucadan Karesi Beyliğine 1305’li yıllarda sığınan Sarı Saltuklu Türkmenlerine…

YÖRÜKLER ALBÜMÜ

Balıkesir Yörükleri: 1862 yılından sonra zorla yerleşik hayata geçmesi istenen ve zorla köyler kurdurulan Türkmenlerdir.…